سخنگوی وزارت خارجه : اظهار تأسف از افشای گفته‌های محرمانه ظریف

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، افشای گفته‌های محرمانه محمد جواد ظریف در کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس را نکوهش کرده است.