واکنش به افشای سخنان ظریف: حفظ اسرار نظام از واجبات است

در واکنش به افشای سخنان محمدجواد ظریف درباره برجام، حسن قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت کسی که این مسائل را افشا می‌کند به الفبای مسائل حفاظتی آشنا نیست.