اعضای خانواده آتنا دائمی به دادسرای اوین احضار شدند

احضار اعضای خانواده آتنا دائمی در راستای پرونده‌سازی جدید علیه او ارزیابی می‌شود. سه عضو خانواده دائمی (دو خواهر و یک شوهر خواهر او) به دادسرای شهید مقدس احضار شده‌اند.