Share

لایحه بودجه ۹۶ تمرکزگرایی هزینه‌ها را افزایش داده است. تنها ۲۰ درصد از درآمدهای استانی در استان‌ها هزینه می‌شود.

budjeh96-ruhani-larijani

دولت در لایحه بودجه ۹۶ پیش‌بینی کرده است که ۱۱۱ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت درآمد داشته باشد. بر مبنای این برآورد، سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال آینده بیش از ۶۲ درصد بیشتر از بودجه امسال خواهد بود. به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی، تمرکزگرایی هزینه‌های عمومی در بودجه سال آینده افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی منابع درآمدی و هزینه‌ای دولت اعلام کرد که لایحه بودجه سال آینده تمرکزگرایی بیشتری در مصرف منابع بودجه دارد و حقوق و مزایای کارکنان دولت بخش زیادی از بودجه را می‌بلعد.

برپایه این گزارش در حالی که درآمدهای استانی بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲۶.۵ درصد از منابع عمومی بودجه را تامین می‌کند، سهم اعتبارهای هزینه‌ای استانی در لایحه بودجه تنها ۵.۳ درصد است.

دولت در لایحه بودجه در مجموع ۳۱.۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای مصارف استانی در نظر گرفته که کمتر از ۱۰ درصد از مصارف عمومی بودجه است. بخشی از این بودجه از محل اختصاص ۲ درصد از درآمدهای نفتی به استان‌ها (معادل ۲ هزار میلیارد تومان) و بخش دیگری نیز از محل قانون اعتبارات استفاده متوازن از درآمدهای ملی (۹۵۷۰ میلیارد تومان) تامین می‌شود.

سهم اعتبار هزینه‌ای اختصاص یافته به استان‌ها بدون در نظر گرفتن این بخش از اعتبارهای برآورد شده که به واسطه رشد درآمدهای نفتی، افزایش یافته است، ۱۶۸۲۲ میلیارد تومان خواهد بود که معادل ۵.۳ درصد مصارف عمومی بودجه است.

مصارف استانی در حالی تنها ۵.۳ درصد از اعتبار هزینه عمومی را به خود اختصاص داده‌اند که بدون احتساب درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای استانی ۸۴۸۷۲ میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را تامین می‌کند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که تنها یک پنجم از درآمدهای استانی به استان‌ها بازگردانده می‌شود.

دولت چاق و بلعنده

دولت اعلام کرده است که به دلیل عدم توانایی تامین مالی طرح‌های عمرانی، این طرح‌ها را به بخش خصوصی واگذار خواهد کرد. در همین راستا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های عمرانی ویژه در نظر گرفته که سهم دولت در تامین مالی این پروژه‌ها ۲۵ درصد – و آن‌هم از محل صندوق توسعه ملی- است.

دولت در حالی که از تامین اعتبار طرح‌های عمرانی ناتوان است، بیش از ۸۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای را برای حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های دولتی، نظامیان و افراد تحت پوشش بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید هزینه می‌کند.

اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده ۲۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد تومان از آن برای حقوق و مزایا هزینه می‌شود.

حقوق و دستمزد نظامیان به تنهایی نزدیک به یک چهارم از اعتبار هزینه‌ای بودجه‌ای را به خود اختصاص داده است. دولت ۵۶.۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حقوق، دستمزد و مزایای نیروهای نظامی و انتظامی در نظر گرفته است که به نسبت سال گذشته ۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین ۱۴۷ هزار میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای به حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های دولتی، مجروحان جنگی و خانواده کشته شدگان جنگ ایران و عراق اختصاص یافته است. ۱۰۶ هزار میلیارد تومان از این بخش از هزینه‌ها برای حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های دولتی هزینه خواهد شد که معادل ۴۵ درصد از اعتبارهای هزینه‌ای دولت است.


در همین زمینه

Share