ناامیدی اجاره‌نشین‌ها از مسکن مهر

تعداد اشخاصی که از طرح مسکن مهر انصراف می‌دهند افزایش می‌یابد. دولت طرح «مسکن اجتماعی» را جایگزین طرح شکست‌خورده قبلی کرده. آیا امیدی به خانه‌دار شدن کم‌درآمدها هست؟