احتمال تحریم روسیه در آخرین روزهای دولت اوباما

رپیس جمهوری آمریکا در چند روزی که از دولتش باقی مانده می‌خواهد روسیه را به خاطر دخالتش در روند انتخابات آمریکا مجازات کند. ترامپ مخالف است.