کنترل بارداری زنان معتاد: آری یا نه؟

گزارش روزنامه «شهروند» درباره گورخواب‌ها به بحث‌هایی در عرصه‌های اجتماعی و حتی سیاسی دامن زده است. برخی در پرتو این پدیده اجتماعی ضرورت عقیم‌سازی زنان کارتن‌خواب و معتاد را مطرح کرده‌اند.