مصطفی میرسلیم، نامزد مؤتلفه برای انتخابات ۹۶

وزیر اسبق ارشاد اسلامی از سوی قدیمی‌ترین تشکل اصول‌‌گرا در انتخابات پیش روی شرکت می‌کند. هاشمی رفسنجانی اما گمان می‌کند روحانی ماندنی‌ست.