مطهری: فیلتر توییتر و فیس‌بوک می‌تواند برداشته شود

علی مطهری گفته فیلتر توییتر و فیس‌بوک که پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ اتفاق افتاد، تصمیمی مربوط به همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد.