پ‌ک‌ک هرگونه دست داشتن در حمله به کلوب شبانه استانبول را رد کرد

پلیس همچنان به دنبال عامل حمله به کلوب شبانه در شهر استانبول است. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. پ‌ک‌ک گفته است کردها هرگز غیرنظامیان بی‌گناه را هدف قرار نمی‌دهند.