داعش مسئولیت حمله به کلوب شبانه استانبول را پذیرفت

در حالی که پلیس ترکیه همچنان در پی بازداشت عامل حمله به کلوب شبانه در استانبول است و پ‌ک‌ک گفته بود این حمله کار این گروه نیست، داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت.