عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی جان زندانیان در اعتصاب غذا را بازیچه قرار ندهد

برای آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی قرار وثیقه صادر شده اما آن‌ها همچنان زندانی‌اند. عفو بین‌المل صدور وثیقه را پس از هفته‌ها انفعال دستگاه قضایی و محصول فشار افکار عمومی دانسته است.