داستان‌دانش «شیوا» – اثری از شهرنوش پارسی‌پور – به زودی از رادیو زمانه

داستان‌دانش «شیوا» اثری از شهرنوش پارسی‌پور است، که به زودی با صدای نویسنده از رادیو زمانه خواهید شنید.