جنگ آب در حوالی دمشق: مهم‌ترین مانع مذاکرات صلح «آستانه»

مخزن عین الفیجه در وادی بردی، مهم‌ترین منبع آب دمشق که در اختیار شورشیان است منهدم شده. حزب‌الله این منطقه را محاصره کرده. ۴ میلیون نفر از بی‌اّبی رنج می‌برند.