انفجار بمب و حمله مسلحانه در ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه

بمبی در یک خودرو در نزدیکی ساختمان یک دادگاه کار گذاشته شده بود. دست‌کم ۱۱ نفر و از جمله تعدادی پلیس کشته شده‌اند. از سه مهاجم، یک نفر گریخته. پلیس در پی اوست.