تشدید درگیری‌ها در حوالی دمشق بر سر آب

اسد و هم‌پیمانانش می‌خواهند مهم‌ترین منبع آب آشامیدنی اهالی دمشق در وادی بردی را تصرف کنند. مذاکرات صلح در پرتو این درگیری‌ها به خطر افتاده است.