خامنه‌ای و توجیه دخالت نظامی در سوریه

سهراب مبشری – مقامات جمهوری اسلامی و در رأس آنها خود ولی فقیه مدام تکرار می‌کنند اگر ایران به کمک بشار اسد نمی‌شتابید با خطر داعش در درون مرزهای خود مواجه می‌شد. آیا این ادعا درست است؟