بازداشت یکی از «مربیان عرفان حلقه» هنگام بازگشت از سفر خارج از کشور

معصومه ضیاء برای دیدار با خواهر خود به شکل قانونی از ایران خارج شده بود اما هنگام بازگشت و بازداشت به او گفته‌اند که ممنوع‌الخروج بوده و نباید از کشور خارج می‌شده است.