سیاست و مسئولیت: اخراج استاد‌ان معترض در ترکیه

میثم بادامچی – جرم توکر، کورت اوغلو، و تکین، مانند برخی دیگر از اخراج شدگان اخیر، آن است که چند ماه قبل بیانیه‌ای معروف در اعتراض به سیاستهای دولت در مسئله کرد را امضا کردند.