هاشمی رفسنجانی: وزنه تعادلی که در بدترین شرایط رفت

اکبر گنجی − حال که هاشمی رفسنجانی رفته است، خیال خامنه‌ای راحت می‌شود که بتواند طرح‌های خود برای آینده عملی سازد. اما واقعیت چون مومی در دست افراد نیست که آن را به هر شکلی که بخواهند در آورند.