«لالا لند» جوایز گلدن گلوب را درو کرد

در هفتادوچهارمین دوره گلدن گلوب فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان کاندیدا بود اما این جایزه را فیلم «او» از فرانسه به کارگردانی پل ورهوفن دریافت کرد.