همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه: خیز بلند اردوغان به سوی قدرت بیشتر

نخستین جلسه نمایندگان پارلمان ترکیه برای شور درباره همه‌‌پرسی قانون اساسی برگزار شد. تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ترکیه، اقتدارگرایی در این کشور را نهادینه می‌کند.