نیروی دریایی آمریکا برای اخطار به سمت قایق‌های سپاه شلیک کرد

۴ قایق‌ سپاه به ناوشکن آمریکایی ماهان در تنگه هرمز نزدیک شدند و هشدارها را نادیده گرفتند. یک بالگرد آمریکایی هم با شلیک گلوله‌های دودزا به قایق‌های ایران هشدار داد.