موافقت ایران با محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده زیر ۳۰۰ کیلوگرم

ایران در نشست «کمیسیون مشترک برجام» با شرکت معاونان وزرای خارجه ایران و کشورهای ۱+۵ که در وین برگزار شد، متعهد شد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده را به زیر ۳۰۰ کیلوگرم برساند.