برآمدن روسیه از خاورمیانه: میان‌بری به جایگاه ابرقدرتی در جهان پساآمریکایی

میثم بهروش − شاید به راحتی بتوان ادعا کرد که مداخله نظامی‌ روسیه در سوریه هم مسکو را قادر ساخته تا استراتژی خفه کردن تروریسم در نطفه را دنبال کند و هم سکوی پرتابی شده برای ارتقای این کشور به جایگاه بالادستی و هم‌تراز با آمریکا در معادلات جهانی.