زنان ایرانی: یک ملیت، دو تاریخ 

همزمان شدن مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و به دنبال آن مطرح شدن دوباره نام همسر و دختران او با پخش مستند تلویزیونی شبکه من و تو با عنوان «شهبانو» که روایت‌ زندگی ملکه سابق ایران فرح پهلوی از زبان خود اوست، موجی از بحث و قیاس میان این زنان را برانگیخت. در این رابطه، آن چه نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد این است که چه جریان یا جریان‌هایی زمینه شکل‌گیری این بحث‌ها را ساخته است؟