اعدام یک نفر در ایران که به‌هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بود

باز هم در ایران یک کودک – نوجوان اعدام شد. روز دوشنبه ۲۷ دی‌ماه دو زندانی جوان به اتهام قتل اعدام شدند. یکی از آن‌ها در زمان ارتکاب جرم ۱۶ سال سن داشت.