اعتراض وزارت رفاه به مصوبه مجلس در مورد «بازنشستگی پیش‌موعد» زنان

«حجت الـله میرزایی» معاون وزارت رفاه می‌گوید که مصوبه اخیر مجلس در خصوص بازنشستگی زنان بار مالی سنگینی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی می‌کند و به همین دلیل شورای نگهبان نباید این مصوبه را تایید کند. او گفته دولت تمام تلاشش را می‌کند که این مصوبه اجرایی نشود.