انتقاد گزارشگران ویژه سازمان ملل از اعدام افرادی که هنگام انجام جرم کمتر از ۱۸‌سال داشته‌اند

گزارشگران سازمان ملل تأکید کرده‌اند که مقامات جمهوری اسلامی باید فوراً روند اعدام نوجوانی به نام سجاد سنجری را متوقف و با رعایت موازین بین‌المللی، این حکم اعدام را لغو کنند.