مخالفت با «موشک‌پرانی» سپاه، همچنان نشانه‌ای از «بی‌شعوری» یا «خیانت»

جدالی بین علی مطهری و سپاه پاسداران بر سر تقویم رزمایش موشکی ایران درگرفته است: بادآور مشاجره علی خامنه‌ای با اکبر هاشمی رفسنجانی در انتقاد از نخستین موشک‌پرانی بعد از برجام.