واکنش‌‌ها به فرو ریختن ساختمان پلاسکو: مردمی که به تماشا می‌ایستند

توجه به تلاش‌های آتش‌نشانان در کنار انتقاد شدید از مدیریت شهری‌ و درخواست استعفای قالیباف، شهردار تهران، عمده مسائل مطرح شده از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی‌ در واکنش به فروریختن ساختمان پلاسکوست.