داعش بنای «تتراپیلون» پالمیرا را ویران کرد

گروه «دولت اسلامی» ابتدا در آمفی‌تئاتر این محوطه باستانی ۱۲ نفر را گردن زدند، سپس یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی را تخریب کردند.