بازداشت شش نفر از حمله‌کنندگان به سفارت ایران در دانمارک

پلیس دانمارک شش ایرانی را که به سفارت ایران در کپنهاگ حمله کرده بودند، دستگیر کرد. چهار نفر از این ایرانی‌ها در سوئد پناهجو هستند و دو نفر از آن‌ها اجازه اقامت سوئد را دارند.