تحلیف ترامپ: از امروز، اول آمریکا

دونالد ترامپ روز جمعه یک بهمن سوگند ریاست جمهوری ادا کرد و به این ترتیب جمهوری‌خواهان پس از هشت سال قدرت را در واشنگتن دی‌سی به دست گرفتند.