حکم پنج‌سال زندان نازنین زاغری قطعی شد

سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری یکشنبه سوم بهمن اعلام کرد حکم نازنین زاغری، فرهاد عبد صالح، فوادصادقی و علی غزالی تأیید شده است.