پیمان ترانس پاسیفیک، بدون آمریکا اما با چین

بعد از خروج آمریکا از یکی از مهم‌ترین پیمان‌های اقتصادی جهان، استرالیا و ژاپن در تلاش‌اند چین و اندونزی را به پیوستن به این پیمان ترغیب کنند.