«فروشنده» اصغر فرهادی به مرحله نهایی اسکار فیلم‌های خارجی راه یافت

این نخستین بار است که کارگردان ایرانی دو بار موفق شده با فیلم‌های خود به مرحله نهایی اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان راه یابد.