مذاکرات آستانه: نزاع نمایندگان بشار اسد، ایران و شورشیان سوریه

جلسات مذاکرات صلح سوریه در آستانه به کلمات پرخشونت، نزاع و اتهامات منجر شد و بیانیه نهایی آن را هم نه دولت بشار اسد تأیید کرده و نه شورشیان مخالف حکومت اسد.