بازداشت شهناز اکملی (کریم‌بیگی) و انتقال او به مکانی نامعلوم

مأموران امنیتی هنگام بازداشت شهناز اکملی خانه او را تفتیش و کلیه وسائل شخصی‌اش را توقیف کرده‌اند. گزارش شده که او پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است.