پیش‌نویس حکم ترامپ: ۳۰ روز تعلیق صدور ویزا و ۱۲۰ روز توقف پذیرش پناهندگان

متن پیش‌نویس اولیه حکم اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن صدور ویزای آمریکا برای شهروندان برخی از کشورها از جمله ایران به برخی رسانه‌های آمریکایی فرستاده شده است.