هشدار سازمان ملل نسبت به قحطی در یمن

استفن اوبراین، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور انسان‌دوستانه نسبت به تشدید وخامت انسانی و بحران امنیت غذایی در یمن هشدار داد.