ترکیه اروپا را به فسخ قرارداد پناهجویان تهدید کرد

دیوان عالی یونان از استرداد ۸ سرباز ارتش ترکیه خودداری کرده. دادگاه حقوق بشر اروپا هم در گزارش سالانه‌اش روند دادرسی در ترکیه را بررسی کرده است.