اعتراض جامعه‌شناسان به اسلامی‌سازی علوم اجتماعی

شورای تحول علوم انسانی سندی را به دانشگاه‌‌های کشور ابلاغ کرده. جامعه‌شناسان از رئیس جمهوری اسلامی خواسته‌اند اجرایی شدن سند را به تعویق بیندازد.