مقتدی صدر خواهان خروج آمریکایی‌ها از عراق شد

مقتدی صدر خطاب به دولت آمریکا گفت که «ورود به کشورهایی که شهروندان‌شان را از ورود به آمریکا منع کرده‌اید، نشان تکبر شما خواهد بود … پس شهروندان‌تان را [از عراق] بیرون ببرید.»