اجتماع اعتراضی صدها کارگر پست‌های فشار قوی برق مقابل مجلس

کارگران پست‌های فشار قوی برق نگران‌اند که خصوصی‌سازی پست‌های برق به اخراج آنها بینجامد. آنها خواهان همسان‌سازی دستمزدها و حذف قراردادهای پیمانکاری‌اند.