طب سنتی، زندگی جدید و بازگشت به دکان عطاری

دلیل اقبال و علاقه مردم به طب سنتی چیست و عطاری‌های معمول یا آنلاین در نظام سلامت فعلی ایران چه جایگاهی دارند؟ یک پزشک در اصفهان می‌گوید که حمله‌های شدید به پزشکان در چند سال گذشته و بزرگنمایی اشتباه‌ها یا درآمدی که دارند، در کنار برنامه‌های کمدی‌ای که ساخته می‌شود به گرایش عموم به طب سنتی و گیاهی دامن زده است.