سفر مرکل به ترکیه و مسئله طرح انتقادات از اردوغان

در آستانه سفر صدراعظم آلمان به ترکیه، چند نماینده بوندستاگ، پارلمان آلمان، او را تحت فشار قرار داده‌اند تا در این سفر از سیاست‌های قدرت‌طلبانه اردوغان انتقاد کند.