قوه قضاییه برای اظهارنظر درباره مجازات جایگزین اعدام از مجلس مهلت خواسته است

به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، قوه قضائیه برای اظهارنظر درباره طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر معلت خواسته است. حسن نوروزی گفته مجلس منتظر نظر قوه‌قضائیه است و پس از آن، بررسی جزئیات این طرح را آغاز می‌کند.