دستاورد اجلاس مالت: یک دیوار نامرئی اما بلند بین آفریقا و اتحادیه اروپا

سران ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای مقابله با پناهجویان طرحی تصویب کردند: به جای ایجاد مسیر امن، مقابله با پناهجویان. به جای کمک‌رسانی به پناهجویان، تقویت دریابانی در لیبی.