آمریکا تحریم‌های جدید خود علیه ایران را اعلام کرد

واکنش دولت ترامپ به آزمایش اخیر موشکی ایران شدید بود. آمریکا ۱۳ نفر و ۱۲ شرکت و مؤسسه را در ارتباط با برنامه موشکی ایران مورد تحریم قرار داد.